ВНИМАНИЕ, Канцерогенни вещества!

ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ СА ИЗТОЧНИК НЕ САМО НА ПОЛЕЗНИ ВЕЩЕСТВА, НО И НА КАНЦЕРОГЕНИ, КОИТО ПРИЧИНЯВАТ БОЛЕСТТА РАК. ДОКАЗАНО Е, ЧЕ ИМА МНОГО ТЯСНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ И ХРАНЕНЕТО. ДЕЦАТА МНОГО ПО-РЯДКО ОТ ВЪЗРАСТНИТЕ БОЛЕДУВАТ ОТ РАК, НО ПЪК ОТ ДРУГА СТРАНА, КЛЕТКИТЕ НА БЪРЗО РАСТЯЩИЯ ДЕТСКИ ОРГАНИЗЪМ СА НАЙ-ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ КАНЦЕРОГЕННИ ВЕЩЕСТВА. МНОГОКРАТНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МАЛКИ ДОЗИ КАНЦЕРОГЕНИ СЕ СУМИРА И МОЖЕ ДА СЕ ПРОЯВИ ЗАБОЛЯВАНЕ СПЕД МНОГО ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН СКРИТ ПЕРИОД (10-20 ГОДИНИ). КАК ДА ПРЕДПАЗИМ ДЕЦАТА СИ ОТ ТОВА?

КОИ СА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ КАНЦЕРОГЕНИ?

ПЕСТИЦИДИТЕ И НИТРАТИТЕ ОТ ИЗКУСТВЕ НИТЕ ТОРОВЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА НАТОРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ.

> Не забравяйте, че и прекомерното наторяване с оборска тор също носи
рискове от нитратно замърсяване.

>3а да избегнете външните замърсители в храната, осигурявайте екологично
чисти продукти.

> Най-подходящи и безопасни за наторяване са изгнилите листа (компост).

> Пестицидите се натрупват предимно по повърхността на зеленчуците, затова грижливо ги измивайте и белете, за да отстраните голяма част от тези наистина вредни вещества.

ГАЗОВЕТЕ ОТ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗАМЪРСЯВАТ ВЪЗДУХА И ПОЧВАТА С ОЛОВО, КОЕТО СЕ НАТРУПВА В РАСТЕНИЯТА, ОТГЛЕЖДАНИ ТАМ.

> Не използвайте продукти, расли в близост до оживени пътища, защото почвата и растенията там съдържат много олово, което е силно канцерогенно.

ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ЗАМЪРСЯВАТ ПОЧВАТА,ВЪЗДУХА И ВОДАТА С ТЕЖКИ МЕТАЛИ И ДРУГИ КАНЦЕРОГЕННИ ВЕЩЕСТВА.

> Плодове и зеленчуци, отглеждани в близост до такива предприятия, не трябва да се дават на деца.

КАНЦЕРОГЕННИ ВЕЩЕСТВА, ОБРАЗУВАНИПРИ КУЛИНАРНАТА ОБРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ.

>Такива вещества се образуват при пържене, препичане на храната, особе но при наличието на много мазнина.

> Избягвайте пържените храни при децата. Приготвяйте им предимно варени и задушени ястия.

Написано от

Д-р Антоанета Антонова

Д-р Антоанета Антонова е зам.-председател на Националното сдружение на педиатрите специалисти от извънболнинната помощ и работи като специалист педиатър в XXII диагностично-консултати- вен център в София и „Медицински център за детска неврохабилитация"